BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie czy mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e osoby kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em na rynku – na raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku kalendarzowego. Betsafe najlepiej znamy zapewne z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to jedna z najbardziej cenionych marek na ?wiecie, stawiana niedaleko takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.https://postheaven.net/h7bosgn1rq Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak godne uwagi i wielce plasuje si? w internetowych rankingach.

Po Betsafe znajdziemy w regule wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju komputer?w, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e napotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?na poleci? ka?demu – a w szczeg?lno?ci pocz?tkuj?cym graczom, jak ?e ci??ko o stron? lepiej skonstruowan? pod aspektem merytorycznym. Bez problemu odnajdziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, kt?r? z pewno?ci? kojarzy ka?dy nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y przy ?aden spos?b zwi?zane spo?r?d gr? w kasynie czy zak?adami bukmacherskimi powinny w tej chwili gdzie? kojarzy? charakterystyczne marka tej marki – lub to z reklam w koszulkach pi?karzy, czy rozmaitego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach sieciowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy z prawie stu r??nych pa?stw. Jak widzimy – nie skupia si? ona zatem wy??cznie na rynku w europie, ale obejmuje prawie ca?kowity ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione na raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo szybko zacz??o podbija? serca zawodnik?w. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle atrakcyjne i bardzo dobrze oceniane na wielu r??nych wortalach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy w tej chwili zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym spodzie strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod pewn? licencj?, gracze z Gb pod drug?, pozostali zawodnicy Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), a gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie potrafi? gra? w tym kasynie z uwagi na ustaw? hazardow? wraz z 2017 roku. Aczkolwiek marka zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla internaut?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku kalendarzowego dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na wsp??prac? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Polski (oczywi?cie, zmieniaj?c IP dzi?ki np. Wielk? Brytani? czy Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). Dlatego te? bukmacher Betsafe, by u?atwi? dost?p polskim fanom i nie zmusza? pierwotnego do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – spo?r?d dodatkow? liczb? na kra?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe bez w?tpienia oldschoolowa si? o zatrzymanie polskich graczy na swojej platformie. Nie stara si? na temat nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy r?wnie? firmy z kolei wini?, bowiem wymagania jakie nale?y zaspokoi? ?eby j? otrzyma? istniej? do?? spore.

Ponadto warto tutaj wyr??ni? ?wietn? sk?rk? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste roz?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki temu, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie b?d? mieli najmniejszych z nawigacj? po platformie. Kr?tko m?wi?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? naprawd? przyjemnie.

Dzi?ki dodatek strona Betsafe wydaje si? by? w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – mamy mo?liwo?? tutaj pogra? na w?asnych smartfonach i tabletach przy co tylko chcemy. Jak i r?wnie? to r?wnie komfortowo, jakie mo?liwo?ci z poziomu naszych urz?dze? stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze na ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android i Windows.

Ca?kiem ju? jednak o sprawach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. w co tutaj faktycznie jeste?my wstanie zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry doskona?e, blackjacka, wideo pokera jak i r?wnie? gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak ilo?ci dostawc?w oprogramowania i tym samym nie pozwala posortowa? gier przy zale?no?ci od dostawcy. Wiemy jednak, ?e jest katalog?w przynajmniej 20 i b?d? to mi?dzy innymi: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Go, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet gdy zak?ady bukmacherskie nie s? naszym kluczowym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie powinno si? jest zaznajomi? si? spo?r?d platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to jeden z najlepszych bukmacher?w w ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie nieznan? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak do?wiadczamy – mo?liwo?ci je?li idzie o zak?ady bukmacherskie po Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? w istocie ka?d? dyscyplin?, jak? jest. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas zapisywania recenzji do obstawienia wydaje si? by? prawie 12 000 wydarze?!

Ponadto wskazane jest tutaj wspomnie? o doskona?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a ona naprawd? szybko i fachowo, wszystkie elementy s? naprawd? przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? jest naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, ?e platforma Betsafe jest tak dobra? Naprawd? rozbudowana propozycja promocyjna! Poni?ej zamieszczamy ewidencj? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny r?wny 100% kwoty depozytu do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w ?wie?ym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad live bezpiecznie do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z okazji jakiego? wydarzenia, np. dzi?ki czas pisania recenzji jest to zak?ad bez ryzyka zr?wnowa?ony 20 z? na walk? G?owacki kontra Briedis. Promocje kasynowe:

Premia powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie darmowe spiny – codziennie poniek?d 25 darmowych spin?w do 9 topowych gier przy kasynie Betsafe. Zanim jednak?e rozpoczniemy gr?, wskazane jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj wspomina? jest zasada m?wi?ca o nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do niego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, inaczej ni? w przypadku niekt?rych kasyn, nie usuwa jednak nieaktywnych kont. Jakkolwiek nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? na platformie Betsafe i dowolnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie przej?? weryfikacj? to?samo?ci. Nie jest to ani troch? skomplikowany proces i wystarczy, ?e przebywamy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) oraz potwierdzi? nasz link zamieszkania – wystarczy s?u??ce do tego np. wyci?g spo?r?d banku.

Tym?e samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w istocie ka?dego kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / 1 adres IP / jedno gospodarstwo domowe. Nie powinni?my stara? si? zak?ada? wi?cej ni? jednego konta, poniewa? ryzykujemy strat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i faktycznie nie jeste?my w stanie nic zrobi? z ogromniejsz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? o obs?udze klienta Betsafe, kt?ra jest naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to nieskalana przyjemno?? i mo?emy stanowi? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem czy nakieruj? na odpowiedni? drog?.

Obs?uga konsumenta Betsafe jest oczywi?cie osi?galna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem mo?emy nawi?za? kontakt wy??cznie w godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny przy Betsafe to co?, wraz z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a naczeln? skierowan? do graczy zak?ad?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od sumy naszego depozytu. Na przyk?ad, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus by?by r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z?otych otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? dzi?ki tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e wielu z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie st?wy z? – oznacza to, ?e pomijaj?c fakt ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z?otych – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Na koniec musimy ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak suma razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby by? w stanie wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny 100% kwoty depozytu do dwie st?wy z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle i obstawiamy. Musimy jednak pami?ta? o kilku istotnych detalach.

Przede wszystkim zanim b?dziemy mogli wyp?aci? stosowane przez nas ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania ruchu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim wa?nym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o warsztacie minimum 1. 50. Na spe?nienie warunk?w obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu jego otrzymania. Je?eli zadecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce wraz z zak?ad?w postawionych za nak?ady bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie tylko z jednego, natomiast a? z trzech r??nych bonus?w.

G??wna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z?otych + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do 1000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jakim sposobem widzimy, jest to jedna z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bowiem to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna spo?r?d lepszych ofert powitalnych wraz z jakimi mo?emy si? spotyka? na rynku.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie do nowych u?ytkownik?w i gubi wa?no?? 30 dni wed?ug rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby skorzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w ofert to 15 z?. Depozyty z?o?one za po?rednictwem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? spo?r?d kt?rej z cz??ci propozycji powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje dalszy, a drugi odblokowuje trzeci. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe i pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? ??dania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na wykonanie obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu swoim otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszelkie gry licz? si? do obrotu podobnie. Jest tutaj ca?kiem du?a rozbie?no?? w zale?no?ci od tego, kt?ry rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Zabawy na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem jest ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack w ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Co innymi s?owy, ?e dana rozrywka wa?ny jest do wymaga? ruchu tylko w 20% lub 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? w sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z? (100% postawionej kwoty). Je?eli jednak postawimy np. na ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy nam si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, pomi?dzy innymi to, jakie rozrywki zosta?y wy??czone z promocji i w jakim stopniu.